Extra investeringen in archeologie: wat gaan we doen?

02 januari 2019

Archeologie vertelt iets over ons verleden en over wie wij zijn. Hoe gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich de komende jaren inzetten voor het behoud van dit erfgoed? In de beleidsbrief Erfgoed Telt zijn voor het archeologisch erfgoed concrete plannen gemaakt voor de periode 2018-2021. In dit filmpje geven we een korte indruk!