Over deze website

Deze website is gericht op de professional die in zijn of haar vak te maken heeft met archeologische werkzaamheden en vraagstukken.

Van archeologen, opgravingsbedrijven tot aan studenten, onderwijs en vrijwilligers in de archeologie. Het doel is deze professionals op een toegankelijke wijze van praktische informatie te voorzien.

In ontwikkeling

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is initiatiefnemer van deze website. De website die u nu voor u ziet is een eerste versie die we samen met partners in het vakgebied en met u verder willen ontwikkelen tot een breed gedragen portal. Wij streven ernaar om deze website te laten groeien tot een initiatief voor en van u. Met meer interactiemogelijkheden, meer content vanuit andere partijen en een uitstraling die past bij alle partijen in het veld.

Heeft u ideeën voor deze website of zou u of uw organisatie samen met ons deze website willen door ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via info@cultureelerfgoed.nl.

Verschil met cultureelerfgoed.nl

archeologieinnl.nl biedt praktische informatie waar u gelijk mee aan de slag kunt. Alle achtergrondinformatie over lopende archeologieprojecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – zoals de evaluatie van de archeologiewet, bronnen en kaarten in ontwikkeling en ander nieuws op het gebied van beleid – is te vinden op de website cultureelerfgoed.nl.

Privacyverklaring

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Lees meer over privacy op cultureelerfgoed.nl.